Regnskap 2013

Resultatregnskap
Inntekter Regnskap 2013 Budsjett 2013
Medlemskontigent 2 100 2 500
Turneringsavgift 0 0
Støtte fra Hyperion 13 511 13 000
Støtte fra kommunen 4 400 5 800
Salg av t-skjorter 80 320
Renter 92
Sum inntekter 20 183 21 620Kostnader

Husleie, klubbkvelder 6 400 8 000
Kontingent Hyperion 661 1 500
Kjøp av spill 6 464 6 000
Premier 412 700
Markedsføring 250 700
Matvarer, juleavslutning 239 -
Matvarer, spilldager 4 885 -
Husleie, spilldager 2 500 -
Sosiale aktiviteter - 10 000
Nettside 440 440
Kjøp av t-skjorter 0 0
Andre kostnader 141 500
Sum kostnader 22 392 27 840Ordinært overskudd -2 209 -6 220Ekstraordinære poster

Inntektsføring av utgått gjeld 22Overskudd -2 188Balanse
Eiendeler

Kontanter 22 835
Sum eiendeler 22 835Gjeld og egenkapital

Egenkapital 18 120
Diverse gjeld til medlemmer 315
Skyldig husleie 4 400
Sum gjeld og egenkapital 22 835