BBK i media

Artikkel i Studvest

Intervju med Kim i NRK

Åsane tidende

Artikkel fra en student ved Norges kreative fagskole

Artikkel i Brostein