Inntekter Regnskap 2013 Budsjett 2013
Budsjett 2014
Medlemskontigent 2 100 2 500
2 100
Turneringsavgift 0 0
0
Støtte fra Hyperion 13 511 13 000
13 000
Støtte fra kommunen 4 400 5 800
4 400
Salg av t-skjorter 80 320
240
Renter 92


Sum inntekter 20 183 21 620
19 740

KostnaderHusleie, klubbkvelder 6 400 8 000
6 400
Kontingent Hyperion 661 1 500
700
Kjøp av spill 6 464 6 000
6 000
Premier 412 700
500
Markedsføring 250 700
500
Matvarer, juleavslutning 239 -
-
Matvarer, spilldag 4 885 -
-
Husleie, spilldag 2 500 -
-
Sosiale aktiviteter - 10 000
9 000
Nettside 440 440
440
Kjøp av t-skjorter 0 0
0
Andre kostnader 141 500
500
Sum kostnader 22 392 27 840
24 040

Ordinært overskudd -2 209 -6 220
-4 300