Regnskap 2012

Resultatregnskap
Inntekter Regnskap Budsjett
Medlemskontigent 2 700 1 500
Turneringsavgift 0 500
Støtte fra Hyperion 13 092 10 000
Støtte fra kommunen 5 800 3 000
Salg av t-skjorter 80
Renter 113
Sum inntekter 21 785 15 000Kostnader

Husleie, klubbkvelder 5 600 6 000
Husleie, spilldag 1 500 1 500
Kontingent Hyperion 1 427 2 000
Kjøp av spill 4 484 4 000
Premier 527 500
Markedsføring 342 1 000
Matvarer, spilldag 2 923 1 000
Matvarer, juleavslutning 169 500
Nettside 440 440
T-skjorter 769
Andre kostnader 51 500
Kjøp av banner 977 1 000
Sum kostnader 19 207 18 440Overskudd 2 579 -3 440

Balanse


Eiendeler
Kontanter 25 141
Sum eiendeler 25 141


Gjeld og egenkapital
Egenkapital 20 308
Diverse gjeld til medlemmer 133
Skyldig husleie 4 700
Sum gjeld og egenkapital 25 141